Newsletter

Výroba poklopů


Poklopy na jímky přímo vyrábíme!

Nejsme prodejci - jsme výrobci!

Společnost BIOWA s.r.o. je od roku 2006 etablovaný partner v oblasti řešení likvidace a zpracování odpadních a dešťových vod. Naším trvalým cílem je být vnímán obchodními partnery a investory jako spolehlivý dodavatel dílčích i komplexních dodávek a s tím spojených kvalifikovaných servisních služeb. 

Portfolio a obsah námi dodávaných služeb jsou tvořeny pěti aktivitami: 

Vlastní výroba plastového sortimentu pro stavebnictví, průmysl a čerpací objekty.

  • Dodávka biologických čistíren odpadních vod, výroba jímek a nádrží
  • Servisní a projektová činnost
  • Prodej veškerého potrubí a s tím spojených produktů pro splaškovou a dešťovou vodu
  • Doprava

 

Dynamika rozvoje společnosti si v průběhu let vyžádala řadu systémových a strukturálních změn. Tyto změny proběhly především v optimalizaci výrobního procesu, řízení obchodních případů a vztahů, posílení a stabilizací našeho servisního a administrativního týmu a zajištění finanční nezávislosti na cizích peněžních zdrojích. Významným milníkem naší společnosti byl rok 2010, kdy společnost po zhotovení veškeré potřebné certifikace upravující právní normy uvedení výrobku na trh, spustila vlastní výrobu plastového sortimentu.

 

I v budoucnu bude společnost BIOWA s.r.o. usilovat o udržení rozvoje ve všech uvedených oblastech její působnosti, věnovat pozornost a pružně se přizpůsobovat náročným hospodářsko-ekonomickým změnám vnějšího prostředí.